ทัศนะ

ภาษาอังกฤษ


n viewpoint
หน่วยนับ: ทัศนะ
ความหมายเหมือนกับ: ทรรศนะ , ข้อคิดเห็น , แง่มุม , มุมมอง , เจตคติ , แนวคิด , ทัศน์ , ความเห็น , การเห็น , ทรรศนะ
คำที่เกี่ยวข้อง: point of view , opinion , view , attitude
ตัวอย่างประโยค: การแยกทางกันของคู่สมรส มักเป็นเพราะทัศนะไม่ตรงกัน

คำที่มี "ทัศนะ" ในคำ


นานาทัศนะ n symposium
คำอธิบาย: ข้อคิดเห็นต่างๆ
ตัวอย่างประโยค: ท้ายเล่มมีนานาทัศนะเกี่ยวกับการไปเรียนต่อต่างประเทศค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top