ทัดทาน

ภาษาอังกฤษ


v prohibit
คำอธิบาย: กล่าวหรือแสดงออกเป็นทำนองห้ามหรือท้วงเพื่อให้งดไว้
ความหมายเหมือนกับ: ทักท้วง , ห้ามปราม , คัดค้าน , ท้วงติง
คำที่เกี่ยวข้อง: advise against , oppose , object to , resist , protest
คำตรงข้าม: เห็นด้วย
ตัวอย่างประโยค: แม่ทัดทานพ่อเรื่องการดื่มเหล้า