ทะเลาะเบาะแว้ง

ภาษาอังกฤษ


v brawl
คำอธิบาย: ทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็กๆ น้อยๆ หยุมๆ หยิมๆ
ความหมายเหมือนกับ: ทุ่มเถียง , ทะเลาะวิวาท , ทะเลาะ , วิวาท , พิพาท
คำที่เกี่ยวข้อง: wrangle , bicker , quarrel , dispute , argue , squabble , spat
คำตรงข้าม: ปรองดอง
ตัวอย่างประโยค: หากทะเลาะเบาะแว้งกับใครๆ เขาจะต้องจ้องเขม็งไปยังดวงตาของคู่อริตลอดเวลา

คำที่มี "ทะเลาะเบาะแว้ง" ในคำ


การทะเลาะเบาะแว้ง n quarrel
ความหมายเหมือนกับ: การวิวาท , การทะเลาะวิวาท
คำตรงข้าม: การคืนดีค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top