ทะเลาะ

ภาษาอังกฤษ


v quarrel
คำอธิบาย: ทุ่มเถียงกันด้วยความโกรธ, โต้เถียงกัน, เป็นปากเป็นเสียงกัน
ความหมายเหมือนกับ: วิวาท , ทุ่มเถียง , เถียง , ทะเลาะเบาะแว้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: exchange words , argue , dispute , wrangle
คำตรงข้าม: ปรองดอง , สามัคคี
ตัวอย่างประโยค: รัฐมนตรีคนนี้สร้างปัญหาจนขัดแย้ง หรือทะเลาะกับคนอื่นมามากแล้ว

คำที่มี "ทะเลาะ" ในคำ


ทะเลาะวิวาท v brawl
คำอธิบาย: ทุ่มเถียงและต่อสู้กัน
ความหมายเหมือนกับ: วิวาท , ทะเลาะ
คำตรงข้าม: ปรองดอง , รักใคร่ปรองดอง
ตัวอย่างประโยค: เขาเที่ยวทะเลาะวิวาทกับใครต่อใคร ไม่เลือกหน้า

ทะเลาะเบาะแว้ง v brawl
คำอธิบาย: ทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็กๆ น้อยๆ หยุมๆ หยิมๆ
ความหมายเหมือนกับ: ทุ่มเถียง , ทะเลาะวิวาท , ทะเลาะ , วิวาท , พิพาท
คำตรงข้าม: ปรองดอง
ตัวอย่างประโยค: หากทะเลาะเบาะแว้งกับใครๆ เขาจะต้องจ้องเขม็งไปยังดวงตาของคู่อริตลอดเวลา

ทะเลาะกัน v break
ความหมายเหมือนกับ: ไม่ถูกกัน , แตกคอ
คำตรงข้าม: เข้าใจกัน

ทะเลาะกัน v conflict
ความหมายเหมือนกับ: ขัดแย้ง , ระหองระแหง , บาดหมาง

เสียงทะเลาะวิวาท n fighting sound
คำอธิบาย: เสียงของคนที่ทุ่มเถียงกันด้วยความโกรธ, เสียงคนโต้เถียงกัน
ตัวอย่างประโยค: ขณะที่กำลังนอนหลับ เขาได้ยินเสียงทะเลาะวิวาทของเพื่อนบ้าน

การทะเลาะ n quarrel
คำอธิบาย: ทุ่มเถียงกันด้วยความโกรธ, โต้เถียงกัน, เป็นปากเป็นเสียงกัน
ความหมายเหมือนกับ: การทะเลาะเบาะแว้ง , การวิวาท , การทะเลาะวิวาท
คำตรงข้าม: การคืนดี
ตัวอย่างประโยค: ปัญหาการทะเลาะและตบตีกันนั้นมีแทบทุกวัน ส่วนใหญ่มาจากเรื่องหึงหวงกัน

การทะเลาะวิวาท n quarrel
คำอธิบาย: การทุ่มเถียงและต่อสู้กัน
ความหมายเหมือนกับ: การวิวาท , การทะเลาะ
คำตรงข้าม: การคืนดี
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไประงับการทะเลาะวิวาทในวงเหล้าของชายหนุ่ม ก่อนเกิดการฆ่ากันเพื่อแย่งชิงหญิงสาว

การทะเลาะเบาะแว้ง n quarrel
ความหมายเหมือนกับ: การวิวาท , การทะเลาะวิวาท
คำตรงข้าม: การคืนดีค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top