ทะเลาะ

ภาษาอังกฤษ


v quarrel
คำอธิบาย: ทุ่มเถียงกันด้วยความโกรธ, โต้เถียงกัน, เป็นปากเป็นเสียงกัน
ความหมายเหมือนกับ: วิวาท , ทุ่มเถียง , เถียง , ทะเลาะเบาะแว้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: exchange words , argue , dispute , wrangle
คำตรงข้าม: ปรองดอง , สามัคคี
ตัวอย่างประโยค: รัฐมนตรีคนนี้สร้างปัญหาจนขัดแย้ง หรือทะเลาะกับคนอื่นมามากแล้ว