ทะลุ

ภาษาอังกฤษ


v pierce through
คำอธิบาย: เกิดเป็นรูหรือทำให้เป็นรูถึงอีกข้างหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: ทะลุทะลวง
คำที่เกี่ยวข้อง: go through , bore through , puncture through , penetrate through
ตัวอย่างประโยค: กระสุนทะลุอกด้านซ้ายของวินัย ทำให้เขาเสียชีวิต