ทะลึ่ง

ภาษาอังกฤษ


v intrude
คำอธิบาย: ถีบตัวพรวดขึ้นมา, เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วผิดหูผิดตา
ความหมายเหมือนกับ: ทะยาน , พรวดพราด
คำที่เกี่ยวข้อง: shoot up , spring up , soar
ตัวอย่างประโยค: เขาดำหายลงไปอีกครั้ง สักครู่ก็ทะลึ่งขึ้นมาจากน้ำ สะบัดหัวจนน้ำฟุ้งกระจาย
v be insolent
คำอธิบาย: แสดงกิริยาหรือวาจาอันไม่สมควรในเรื่องที่มิใช่ธุระของตัวหรือในเวลา ที่เขาไม่ต้องการ, แสดงกิริยาหรือวาจาอาจเอื้อมไม่รู้จักที่ต่ำสูง
ความหมายเหมือนกับ: ทะเล้น , ทะลึ่งตึงตัง
คำที่เกี่ยวข้อง: be rude , be impolite
คำตรงข้าม: สุภาพ
ตัวอย่างประโยค: ลูกชายเขาทะลึ่งเอาการ