ทวิป

ภาษาอังกฤษ


n elephant
คำอธิบาย: ผู้ดื่มสองหน ด้วยงวงและปาก
หน่วยนับ: เชือก
ความหมายเหมือนกับ: ช้าง