ทรมานใจ

ภาษาอังกฤษ


v live with suffering
ความหมายเหมือนกับ: ทุกข์ทรมาน , ทุกข์ระทม
คำที่เกี่ยวข้อง: endure , torture