ทรงไว้

ภาษาอังกฤษ


v keep
คำอธิบาย: ทำนุบำรุงรักษาไว้
ความหมายเหมือนกับ: บำรุง , คงไว้
คำที่เกี่ยวข้อง: maintain