ทรงกรม

ภาษาอังกฤษ


v set up a new department
คำที่เกี่ยวข้อง: establish a new department , install members of the royal family in a higher rank