ทบทวน

ภาษาอังกฤษ


v repeat
คำอธิบาย: ย้อนกลับทำซ้ำอีกเพื่อให้แม่นยำ
ความหมายเหมือนกับ: ทวน , ทวนทบ
คำที่เกี่ยวข้อง: go over , revise
ตัวอย่างประโยค: ผู้เข้าสอบควรทบทวนข้อสอบก่อนออกจากห้องสอบ
v reconsider
คำอธิบาย: พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: พิจารณา
คำที่เกี่ยวข้อง: review
ตัวอย่างประโยค: คุณลองอ่านดูหลายๆ เที่ยวและทบทวนเรื่องที่เกิดขึ้นตามที่เล่ามาข้างต้น คุณก็จะเข้าใจดีขึ้น