ทดลอง

ภาษาอังกฤษ


v test
คำอธิบาย: ลองทำเพื่อให้รู้ความจริงหรือค้นหาสิ่งใหม่
ความหมายเหมือนกับ: ลอง , ลองทำ
คำที่เกี่ยวข้อง: experiment , try
ตัวอย่างประโยค: นักวิทยาศาสตร์ทดลองเซรุ่มจากงูฉีดเข้าไปในกระต่าย