ถ้ำมอง

ภาษาอังกฤษ


n peep show
คำอธิบาย: ตู้หรือหีบที่มีแว่นขยายสำหรับดูภาพยนตร์สั้นๆ หรือรูปต่างๆ ทีละคน
คำที่เกี่ยวข้อง: picture peep-show , kaleidoscope