ถ้าแม้ว่า

ภาษาอังกฤษ


conj even if
ความหมายเหมือนกับ: แม้ว่า , ผิว่า , หากว่า
ตัวอย่างประโยค: ถ้าแม้ว่ากวีผู้นั้นมีความผิดจริง ก็ให้ประหารชีวิตเสีย