ถ้าแม้

ภาษาอังกฤษ


conj if
คำที่เกี่ยวข้อง: in case
ตัวอย่างประโยค: ความทุกข์ในใจฉัน ถ้าแม้สามารถเอารูปร่างอะไรมาเปรียบได้ละก็ คงจะเป็นรูปเดือนเสี้ยวแน่