ถ้าหากว่า

ภาษาอังกฤษ


conj if
คำอธิบาย: คำที่ใช้นำหน้าประโยค แสดงเหตุการณ์ที่สมมติขึ้นและเป็นเงื่อนไขให้บังเกิดผล
ความหมายเหมือนกับ: ผิว่า , แม้ว่า , หากว่า , ถ้าว่า
คำที่เกี่ยวข้อง: supposing (that) , in case , providing that
ตัวอย่างประโยค: ถ้าหากว่าฝนไม่ตก เราจะไปดูหนังกัน