ถ้าหาก

ภาษาอังกฤษ


conj if
ความหมายเหมือนกับ: แม้ว่า , หากว่า , ถ้าหากว่า
คำที่เกี่ยวข้อง: providing (that) , provided (that) , supposing , in case
ตัวอย่างประโยค: ชาติบ้านเมืองจะสลายลงถ้าหากเราไม่สามัคคีกัน