ถ้าว่า

ภาษาอังกฤษ


conj if
คำอธิบาย: คำที่ใช้นำหน้าประโยค แสดงเหตุการณ์ที่สมมติขึ้นและเป็นเงื่อนไขให้บังเกิดผล
ความหมายเหมือนกับ: ผิว่า , แม้ว่า , หากว่า , ถ้าหากว่า
คำที่เกี่ยวข้อง: in case , provided that , supposing (that)
ตัวอย่างประโยค: เราคงสบายมากกว่านี้ ถ้าว่าพ่อไม่ตาย