ถ้างั้น

ภาษาอังกฤษ


conj in case that
ความหมายเหมือนกับ: ถ้าอย่างนั้น
คำที่เกี่ยวข้อง: in that case