ถ้อยทีถ้อยอาศัย

ภาษาอังกฤษ


v mutually depend on each other
คำอธิบาย: ต่างฝ่ายต่างพึ่งพาอาศัยกัน
ความหมายเหมือนกับ: ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน , พึ่งพาอาศัยกัน
ตัวอย่างประโยค: ทั้งคู่ต่างถ้อยทีถ้อยอาศัย ทำคะแนนตีคู่กันมาตลอดจนวินาทีสุดท้าย