ถ้อยคำไพเราะ

ภาษาอังกฤษ


n honeyed words
ความหมายเหมือนกับ: คำหวาน , วาจาไพเราะ
คำที่เกี่ยวข้อง: sweet language , sweet words