ถ้อยคำ

ภาษาอังกฤษ


n word
คำอธิบาย: คำที่กล่าว
คำที่เกี่ยวข้อง: confession , expression , statement , term , saying
ตัวอย่างประโยค: การกล่าวคำอวยพรในงานมงคลสมรสจะกล่าวเพียงสั้นๆ ด้วยถ้อยคำที่เป็นมงคลแก่คู่สมรส ไม่ควรจะพูดเยิ่นเย้อ