ถ้อยความ

ภาษาอังกฤษ


n lawsuit
คำอธิบาย: เรื่องราวที่ฟ้องร้องกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: litigation
ตัวอย่างประโยค: คนทั้งปวงยกย่องพระองค์ ตั้งไว้เป็นที่พึ่ง ใครมีทุกข์ร้อนถ้อยความประการใดก็ย่อมมาร้องให้ช่วย
n statement
คำอธิบาย: เรื่องราวที่เขียนหรือเรียบเรียง
ความหมายเหมือนกับ: เนื้อเรื่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: words
ตัวอย่างประโยค: ข้าพเจ้าขอสารภาพว่าตนเองรู้สึกงุนงง จับต้นชนปลายเรื่องราวและถ้อยความที่เขาสนทนากันไม่ได้