ถ้อย

ภาษาอังกฤษ


n speech
หน่วยนับ: คำ
ความหมายเหมือนกับ: คำพูด , ถ้อยคำ
คำที่เกี่ยวข้อง: word
ตัวอย่างประโยค: หล่อนพูดต่อเรื่อยๆ ไม่รู้ว่าคนฟังตั้งใจฟังเหลือเกินและได้ยินทุกถ้อยทุกคำ