ถ้อถ้อย

ภาษาอังกฤษ


v argue
ความหมายเหมือนกับ: กล่าวโต้ , กล่าวประชัน , โต้ตอบ , ท่อถ้อย
คำที่เกี่ยวข้อง: answer suddenly , retort