ถ้วยรางวัล

ภาษาอังกฤษ


n trophy
คำอธิบาย: สิ่งที่ทำด้วยโลหะ มีรูปร่างคล้ายถ้วย มีเชิง สำหรับให้เป็นรางวัลในการแข่งขันกีฬา เป็นต้น
หน่วยนับ: ใบ, ลูก, ถ้วย
คำที่เกี่ยวข้อง: cup
ตัวอย่างประโยค: รางวัลที่เขาได้รับมีเงิน 1 แสน 5 หมื่นบาทพร้อมถ้วยรางวัลใบโต