ถ้วยตะไล

ภาษาอังกฤษ


n small confection cup
คำที่เกี่ยวข้อง: small cup somewhat larger than a thimble