ถ้วยตวง

ภาษาอังกฤษ


n measuring cup
คำอธิบาย: ถ้วยสำหรับตวงสิ่งของ มีขนาดต่างๆ บอกปริมาตรในตัวหรือมีขีดบอกปริมาตร
หน่วยนับ: ใบ, ลูก, ถ้วย
ตัวอย่างประโยค: ถ้วยตวงเป็นสิ่งที่ใช้วัดปริมาตรของอาหาร ที่ใช้ทั่วไปในครัวเรือน