ถ้วยชาม

ภาษาอังกฤษ


n crockery
หน่วยนับ: ใบ
คำที่เกี่ยวข้อง: pottery
ตัวอย่างประโยค: ท่าน้ำเป็นสถานที่ที่อุบาสิกาใช้เป็นที่ล้างถ้วยชามยามวัดมีงาน