ถ้วยกาแฟ

ภาษาอังกฤษ


n coffee cup
คำอธิบาย: ถ้วยสำหรับใส่กาแฟ
หน่วยนับ: ใบ, ถ้วย, ลูก
ความหมายเหมือนกับ: แก้วกาแฟ
ตัวอย่างประโยค: ชายแก่อิ่มข้าว เอาฝาซีครอบกับที่เหลือ ส่วนลูกชายถือถ้วยกาแฟไปนั่งรออยู่ที่เก้าอี้รับแขก