ถ้วย

ภาษาอังกฤษ


clas bowl
คำอธิบาย: ลักษณนามเรียกถ้วยที่มีสิ่งของบรรจุ
คำที่เกี่ยวข้อง: cup , tumbler
ตัวอย่างประโยค: เมื่อเปิดสำรับออกมาพบว่ามีกับข้าวตั้งเรียงอยู่ 4 ถ้วย
n cup
คำอธิบาย: ภาชนะก้นลึก มีรูปต่างๆ สำหรับใส่น้ำหรือของบริโภค
คำที่เกี่ยวข้อง: bowl , tumbler
ตัวอย่างประโยค: เครื่องภาชนะใช้สอยมีจาน ชาม ถ้วย และช้อน ควรจัดไว้เป็นอย่างๆ และใส่ตู้เก็บไว้ส่วนหนึ่ง
n coconut milk custard in small porcelain cup
คำอธิบาย: ขนมชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งข้าวเจ้า กะทิ น้ำตาลปีบ ใส่ถ้วยนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: ขนมถ้วย
ตัวอย่างประโยค: สำรับหวานประกอบด้วยทองหยิบ ฝอยทอง ขนมหม้อแกง ขนมชั้น มะพร้าวแก้ว ขนมถ้วย ชักหน้าสีอัญชัน