ถ้วนถี่

ภาษาอังกฤษ


adv carefully
คำอธิบาย: ไม่มองข้ามเรื่องเล็กน้อย
ความหมายเหมือนกับ: รอบคอบ , ละเอียดลออ , ถี่ถ้วน
คำที่เกี่ยวข้อง: precisely , thoroughly , scrupulously
ตัวอย่างประโยค: หลังจากไตร่ตรองถ้วนถี่ ครูหนุ่มพบว่าจำเป็นที่เขาจะต้องทำอะไรสักอย่างขึ้นมา