ถ้วน

ภาษาอังกฤษ


adv exactly
ความหมายเหมือนกับ: ครบ , เต็มจำนวน
คำที่เกี่ยวข้อง: correctly , accurately
คำตรงข้าม: ขาดเกิน
ตัวอย่างประโยค: ของที่คุณสั่งไว้ ผมนำส่งให้คุณครบถ้วนแล้วครับ
det only
คำอธิบาย: เป็นจำนวนนั้น ไม่ขาดไม่เกิน, ไม่มีเศษ
ความหมายเหมือนกับ: พอดี
คำที่เกี่ยวข้อง: exact
ตัวอย่างประโยค: เช็คใบนี้ระบุจำนวนเงินไว้สองแสนบาทถ้วน