ถ่ายโอน

ภาษาอังกฤษ


v transfer
ตัวอย่างประโยค: พลังของการสั่นสะท้อนของสายซอ จะถ่ายโอนให้กับโมเลกุลของอากาศภายในกะโหลก