ถ่ายแฟชั่น

ภาษาอังกฤษ


v model the dress
ความหมายเหมือนกับ: เดินแฟชั่น
คำที่เกี่ยวข้อง: show off the dress