ถ่ายแบบ

ภาษาอังกฤษ


v copy
คำอธิบาย: ถอดลักษณะหรือนิสัยใจคอมา
ความหมายเหมือนกับ: ถอดแบบ , เอาอย่าง , เอาแบบอย่าง
คำที่เกี่ยวข้อง: imitate
ตัวอย่างประโยค: เขาถ่ายแบบพ่อมาทุกอย่างทั้งหน้าตาและนิสัยใจคอ
v model the dress
ความหมายเหมือนกับ: ถ่ายแฟชั่น , เดินแฟชั่น
คำที่เกี่ยวข้อง: show off the dress