ถ่ายเอกสาร

ภาษาอังกฤษ


v copy
คำอธิบาย: จำลองเอกสาร
ความหมายเหมือนกับ: ทำสำเนา
คำที่เกี่ยวข้อง: make a copy
ตัวอย่างประโยค: เลขานุการส่วนมากจะเสียเวลาในการพิมพ์งานต่างๆ จัดแฟ้ม ถ่ายเอกสาร รับโทรศัพท์ จัดตารางการประชุม รับส่งจดหมาย เป็นต้น