ถ่ายเลือด

ภาษาอังกฤษ


v transfuse blood
คำอธิบาย: รักษาโดยให้เลือดที่เตรียมไว้เข้าสู่ร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ที่ต้องการรักษาผ่านทางเส้นเลือด
คำที่เกี่ยวข้อง: have a blood transfusion
ตัวอย่างประโยค: แม่ต้องไปถ่ายเลือดทุกๆ เดือนเพราะเป็นโรคโลหิตจาง