ถ่ายเรือ

ภาษาอังกฤษ


v transfer to another boats
ความหมายเหมือนกับ: เปลี่ยนเรือ
คำที่เกี่ยวข้อง: change boats