ถ่ายเทอากาศ

ภาษาอังกฤษ


v ventilate
คำที่เกี่ยวข้อง: air
ตัวอย่างประโยค: ห้องน้ำต้องมีช่องแสงสว่างและช่องระบายอากาศเพื่อถ่ายเทอากาศได้สะดวก