ถ่ายเดียว

ภาษาอังกฤษ


adv only
ความหมายเหมือนกับ: อย่างเดียว
ตัวอย่างประโยค: พ่อค้าคนกลางมุ่งแต่จะเอาเงินถ่ายเดียว โดยไม่คำนึงถึงชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อน