ถ่ายอุจจาระ

ภาษาอังกฤษ


v defecate
คำอธิบาย: ขับถ่ายกากอาหารออกทางทวารหนัก
ความหมายเหมือนกับ: ปลดทุกข์ , อึ , ขี้ , ไปทุ่ง , ถ่ายอาจม , อุจจาระ
คำที่เกี่ยวข้อง: evacuate
ตัวอย่างประโยค: แม่จะจำกัดบริเวณและเวลาให้เขาถ่ายอุจจาระให้เป็นที่และเป็นเวลา