ถ่ายหนัง

ภาษาอังกฤษ


v shoot
คำอธิบาย: บันทึกภาพให้ต่อเนื่องกันบนฟิล์มแถบยาวๆ เมื่อฉายด้วยเครื่องฉายไปบนจอ จะมองเห็นภาพนั้นเคลื่อนไหวได้เหมือนจริง
ความหมายเหมือนกับ: ถ่ายภาพยนตร์
คำที่เกี่ยวข้อง: film , make a movie
ตัวอย่างประโยค: สถานที่ที่ยังคงลักษณะของสถาปัตยกรรมไทยเป็นที่ที่ผู้สร้างนิยมมาถ่ายหนัง