ถ่ายสินค้า

ภาษาอังกฤษ


v transfer goods
ความหมายเหมือนกับ: ขนย้ายสินค้า , ขนสินค้า
คำที่เกี่ยวข้อง: ship goods