ถ่ายสำเนา

ภาษาอังกฤษ


v copy
คำอธิบาย: นำต้นฉบับเดิมไปจำลองแบบขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: ก๊อบปี้
คำที่เกี่ยวข้อง: duplicate
ตัวอย่างประโยค: ผู้สมัครต้องถ่ายสำเนาเอกสารทุกฉบับเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน