ถ่ายรูป

ภาษาอังกฤษ


v photograph
คำอธิบาย: บันทึกภาพโดยวิธีให้แสงจากสิ่งที่จะถ่ายไปลงบนแผ่นวัสดุใส เช่น ฟิล์ม กระจกถ่ายรูป
ความหมายเหมือนกับ: ฉายรูป , ชักรูป , ถ่ายภาพ
คำที่เกี่ยวข้อง: take a photograph , take a picture
ตัวอย่างประโยค: ผมถ่ายรูปไปพลาง เงี่ยหูฟังเรื่องที่เขาถกเถียงไปพลาง