ถ่ายรถ

ภาษาอังกฤษ


v transfer to another bus
ความหมายเหมือนกับ: เปลี่ยนรถ
คำที่เกี่ยวข้อง: change bus