ถ่ายยา

ภาษาอังกฤษ


v purge
ความหมายเหมือนกับ: กินยาถ่าย
คำที่เกี่ยวข้อง: purge (as with a drug) , take a laxative , relive constipation
ตัวอย่างประโยค: เขาท้องผูกจนต้องถ่ายยาเป็นประจำ