ถ่ายภาพ

ภาษาอังกฤษ


v take photographs
คำอธิบาย: จำลองหรือบันทึกภาพด้วยวิธีฉายเงาบนวัสดุไวแสง
ความหมายเหมือนกับ: ถ่ายรูป , ชักรูป
คำที่เกี่ยวข้อง: take a picture
ตัวอย่างประโยค: ช่างภาพถ่ายภาพนางแบบเพื่อนำไปขึ้นปกนิตยสาร