ถ่ายปัสสาวะ

ภาษาอังกฤษ


v urinate
คำอธิบาย: ขับถ่ายของเหลวที่เสียออกทางทวารเบา
ความหมายเหมือนกับ: ฉี่ , เยี่ยว , เบา , ปัสสาวะ , ชิ้งฉ่อง , ลงพระบังคนเบา
คำที่เกี่ยวข้อง: make water , go to the toilet , pass urine , wee , piss
ตัวอย่างประโยค: ชายผู้นั้นหันหน้าเข้าหากำแพง ถลกขากางเกงเพื่อถ่ายปัสสาวะ